XƯỞNG MAY BA LÔ

XƯỞNG MAY CẶP HỌC SINH - CBCN VIÊN

XƯỞNG MAY TÚI XÁCH

TIN BA LÔ - TÚI XÁCH

thông tin liên hệ
Mr Quân
Kinh Doanh - 0988 69 3337 - 09099 38 333

Mr Tiến
Quản lý xưởng sản xuất. - 0903092202

Ba lô dù - thường

Ba lô vải dù
Ba lô vải dù
Ba lô vải bố 600
Ba lô vải bố 600
Ba lô vải bố 600
Ba lô vải bố 600
Ba lô vải bố 600
Ba lô vải bố 600
Ba lô vải xí nghiệp
Ba lô vải xí nghiệp