TÚI VẢI KHÔNG DỆT, CANVAS

Túi vải không dệt là thành phần giúp bảo vệ tốt cho môi trường.

Xưởng may túi vải không dệt, canvas đặt niềm tin sản xuất thật nhiều để bảo vệ môi trường